บริหารแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

Why choose our business

รับบริหารแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท
image
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงานในระดับสากล 

image
คุณสงกรานต์ วอขวา
(กรรมการผู้จัดการ)
และ
คุณกัมปนาท วอขวา
(รองกรรมการผู้จัดการ)
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอชอาร์ ทรานส์เซอร์วิส จำกัด

 

image


พันธกิจ

"ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  ด้านธุรกิจบริหารแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอดจากอุบัติเหตุ

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับจิตใจที่ดีงามของบุคลากรในองค์กร อย่างยั่งยืน" 

การบริการของเรา

ไม่พบเนื้อหา

Our Client

Powered by MakeWebEasy.com